Operat przeciwpożarowy, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (przeciwpożarowy)

Operat przeciwpożarowy dla odpadówBy uzyskać zgodę organów Państwowej Straży Pożarnej w celu magazynowania oraz przetwarzania odpadów, należy posiadać operat przeciwpożarowy.

Osoby zatrudniające pracowników w obiektach, w których przechowuje się lub przetwarza różnego rodzaju pozostałości, powinny szczególnie zadbać o zapewnienie swoim pracownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jedną z podstawowych kwestii w tym zakresie jest zapoznanie ich z treścią specjalnego dokumentu. Chodzi mianowicie o operat przeciwpożarowy na odpady. Należy także poinformować osoby zatrudnione o drogach ewakuacyjnych. Te ostatnie powinny być umieszczone w łatwo dostępnych miejscach zakładu i wyraźnie oznaczone w celu bezproblemowego skorzystania z nich w razie nieprzewidzianych okoliczności. Jeśli chodzi o specjalny dokument zwany operatem ppoż, to ustawodawca wymaga jego opracowania i aktualizowania w razie zmian w prawie.

 

Operat przeciwpożarowy dla odpadów – co to?

Istotną kwestią w zakresie ochrony ppoż obiektu jest operat. Jest to swoisty dokument zawierający sposób ochrony w miejscu, w którym przechowywane są śmieci, ścieki czy pozostałości różnego pochodzenia. Przepisy z tym związane zostały zawarte w Ustawie o odpadach. By uzyskać zgodę organów Państwowej Straży Pożarnej w celu magazynowania oraz przetwarzania odpadów, należy posiadać operat.

 

Kto powinien sporządzić dokument?

Osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje w celu opracowania odpowiedniej dokumentacji dla przedsiębiorców magazynujących odpady, to (w zależności od wymagań prawnych):

  • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca),
  • inżynier pożarnictwa.

 

Jakie informacje powinny się znaleźć w dokumencie ppoż?

Ustawodawca niestety nie sprecyzował, co dokładnie powinno znaleźć się w dokumencie ppoż. Wiadomo tylko, że powinien on zostać sporządzony dla obiektów, jego części, instalacji lub miejsca magazynowania odpadów. Należy zatem w pierwszej kolejności jasno i konkretnie określić miejsce, którego dotyczy opracowanie. Powinno się dokładnie wskazać, w jakiej części zakładu są przechowywane pozostałości palne, na przykład czy jest to magazyn, hala produkcyjna czy inny obszar obiektu. Warto także pamiętać, że operat to nie to samo co instrukcja bezpieczeństwa pożarowego czy podjęcia środków w razie pożaru, ale konkretne wskazanie graficzne i tekstowe miejsca składowania różnego rodzaju resztek czy pozostałości. Część tekstowa i graficzna koniecznie muszą być ze sobą spójne.

 

Co oferujemy ze swojej strony?

Nasza firma gwarantuje świadczenie usług w zakresie reprezentowania współpracujących z nami Klientów przed Organami Państwowej Straży Pożarnej na każdym etapie wymaganych uzgodnień.


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej dokumentów ppoż, a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi specjaliści z pewnością na nie odpowiedzą i doradzą najlepsze rozwiązanie


Obszar działań

Operat Gdańsk

Operat Gliwice

Operat Katowice

Operat Wrocław