Modelowanie skutków awarii i procesów

Prognozowanie zasięgu strefy zagrożenia pożarowego, wybuchowego i toksycznego przy pomocy narzędzi inżynierii bezpieczeństwa.

 

Polega ono m.in. na modelowaniu rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych  w powietrzu poprzez obliczanie dyspersji chmur gazów i par przy pomocy programu komputerowego.

 

Symulacja daje nam odpowiedź, jakie ilości substancji i jakie zasięgi uwolnień do atmosfery stwarzają potencjalne zdarzenia awaryjne w zakładach, które wychodzą poza ich granice a także pozwala ocenić czy zdarzenia awaryjne w obiektach oraz wzajemne ich oddziaływanie nie wpływa negatywnie na obiekty sąsiednie z uwzględnieniem efektu domina.