Raport o bezpieczeństwie

Raport o bezpieczeństwieZAKŁADY DUŻEGO I ZWIĘKSZONEGO RYZYKA (SEVESO III)

Dyrektywa Unii Europejskiej SEVESO III została wprowadzona w 2015 r. do polskiego prawa poprzez Ustawę Prawo Ochrony Środowiska. Ustawa dotyczy zapobiegania poważnym awariom w przemyśle i stawia wymagania przeprowadzenia oceny zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników, technologii i środowiska, poprzez wykonanie analizy zagrożeń i ocenę ryzyka.

 

Zespół naszych analityków bezpieczeństwa procesowego przygotuje dokumentację SEVESO III dla:

  • projektantów
  • inżynierów procesowych prowadzących instalacje
  • zakładów wdrażających nowe rozwiązania technologiczno-procesowe
  • zakładów wdrażających zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem procesowym

 

Wdrożenie zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem w Państwa Zakładzie w szczególności z kulturą bezpieczeństwa determinuje kształtowanie odpowiedniego poziomu i marki Państwa firmy.

Oferujemy pełną obsługę w zakresie opracowania, a także aktualizacji dokumentacji dla zakładu zwiększonego ryzyka (ZZR) oraz zakładu dużego ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej polegającej m.in. na :

  • Przeprowadzeniu kwalifikacji zakładu
  • Przygotowaniu zgłoszenia zakładu
  • Opracowaniu Programu Zapobiegania Awariom
  • Opracowaniu Raportu o Bezpieczeństwie
  • Tworzeniu Wewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego
  • Współpraca przy tworzeniu Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego