Instrukcja ochrony przed elektrycznością statyczną oraz eksploatacji urządzeń EX

opaska i mata antystatycznaInżynierowie i rzeczoznawcy Brasa posiadający niezbędne kwalifikacje, w tym w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowych zapewnią pełną zgodność instalacji lub obiektu z zasadami wiedzy w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną na stanowiskach pracy, gdzie występują strefy Ex.

Dzięki odpowiednim warunków eksploatacji i przeglądów zawartych w instrukcjach eksploatacji urządzeń Ex zostanie zapewniony wymagany poziom ryzyka ochrony przed wybuchem.

Prowadzimy projekty na terenie całego kraju – zapraszamy do współpracy.