Ekspertyza przeciwpożarowa

Ekspertyza przeciwpożarowaZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 września 2023 roku, dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym oraz napylaniu i natryskiwaniu cieplnym, istnieje obowiązek spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

W ramach tych wymagań, zakwalifikowanie danego pomieszczenia jako zagrożonego wybuchem niesie ze sobą pewne konsekwencje, które mogą wpływać na funkcjonowanie budynku. Ograniczona zostaje dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla obszaru, w którym znajduje się to pomieszczenie. Ponadto istnieje ograniczenie możliwości rozbudowy budynku w odniesieniu do odległości od innych obiektów i granic działek. Dodatkowo, konieczne jest umiejscowienie pomieszczenia zagrożonego wybuchem na najwyższej kondygnacji budynku oraz zapewnienie lekkiego dachu nad tym pomieszczeniem lub odpowiednich otworów odciążających potencjalny wybuch.

Innymi wymogami są m.in. stosowanie ścian, które są odporne na parcie ciśnienia 15 kPa, ograniczenie długości przejść ewakuacyjnych do 40 m oraz zapewnienie co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych w odpowiednich odległościach od siebie. Ponadto, konieczne jest zapewnienie wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia poprzez przedsionek przeciwpożarowy obudowany elementami posiadającymi odpowiednią odporność ogniową, a także zastosowanie indywidualnej wentylacji wyciągowej dla pomieszczenia zagrożonego wybuchem.
Przestrzeganie tych wymogów może być niezwykle trudne dla nowo wznoszonych obiektów, a w przypadku istniejących budynków wręcz niemożliwe.

Dlatego nasz zespół ekspertów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych chciałby zaoferować Państwu sporządzenie ekspertyzy ppoż. lakiernia, która umożliwi uzyskanie odstępstwa od wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z § 17. ust. 2. powyżej cytowanego rozporządzenia.
Dzięki przygotowanej ekspertyzie, będzie możliwe zapewnienie zgodności stanu faktycznego z wymaganiami prawnymi. Nasi doświadczeni rzeczoznawcy (ekspert ppoż. lakiernia) dokładnie ocenią potrzeby i warunki Państwa obiektu, uwzględniając wszelkie czynniki i zagrożenia. Sporządzimy raport, który przedstawi możliwe rozwiązania i zalecenia, pozwalając na przystosowanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i skontaktowania się z naszym zespołem ekspertów. Gwarantujemy profesjonalne podejście, rzetelność i efektywność w opracowaniu ekspertyzy ppoż. Działamy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dążąc do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla Państwa obiektu.