Szkolenia atex

Szkolenie atexSzkolenia ATEX - prowadzone są przez:

rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx), którzy uzyskali certyfikat kompetencji jednostki certyfikującej Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego oraz inżynierów pożarnictwa.

Szkolenie „ATEX” zarówno pod względem formy jak i zakresu dostosowane jest potrzeb odbiorców, w tym Zespół Brasa prowadzi:

 


Szkolenie dla osób pracujących w strefach Ex

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów


Szkolenie dla produktów urządzeń

Szkolenie dla projektantów obiektów budowlanych i instalacji


Szkolenie zaawansowane dostosowane ściśle do danej instalacji lub stref Ex


SZKOLENIA ONLINE

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz w trosce o ich bezpieczeństwo, w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju, zespół Brasa pragnie zaproponować naszym obecnym oraz przyszłym klientom szkolenia realizowane w formach bezkontaktowych, w tym:

  • szkolenia online
  • szkolenia realizowane w formie wideokonferencji
  • samokształcenie połączone z formami kształcenia online