ATEX PPOŻ PIERWSZA POMOC

Świadczymy kompleksowe usługi na terenie całej Polski. Obsługa Firm, Instytucji, Urzędów w zakresie ATEX i PPOŻ oraz PIERWSZEJ POMOCY.

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

Brasa Sp. z o.o. dzięki pracy rzeczoznawców, menedżerów Ex, inżynierów pożarnictwa oraz specjalistów w swoich branżach gwarantuje najwyższą jakość począwszy od meteorytyki oceny stanu faktycznego do realizacji kompletnych projektów i założeń wykonawczych.

SZKOLENIA

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU LUB WYSŁANIA ZAPYTANIA PRZEZ FORMULARZ

Ochrona przeciwwybuchowa

 

Ochrona przeciwpożarowa

 

Szkolenia

 

Szkolenia i kursy

 

Obowiązek zapewnienia zabezpieczenia przed pożarem lub jego skutkami, według aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie ppoż., spoczywa na właścicielu budynku. Oznacza to konieczność między innymi zaprojektowania budynku i organizacji pracy w nim w ten sposób, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia oraz zminimalizować zagrożenie dla ludzi i mienia. Przepisy przeciwpożarowe mówią też zapewnieniu sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowej i gaśniczej.


Spełnienie tych warunków bez przynajmniej elementarnej wiedzy z zakresu BHP i pożarnictwa nie jest możliwe. Tym bardziej, że ustawa o ochronie przeciwpożarowej zakłada również obligatoryjne przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu gaśniczego. W naszej ofercie znajdą Państwo nie tylko szkolenia z takich obszarów, jak ochrona ppoż. i pierwsza pomoc, lecz również uzgadnianie projektów budowlanych, specjalistyczne audyty bezpieczeństwa, eksperckie opinie oraz ekspertyzy. Dzięki nim zyskacie Państwo pewność, że wszystkie wymagania, o których wspomina ustawa są dopełnione, a pracownicy, klienci oraz cenne firmowe mienie są właściwie zabezpieczone.

ATEX, Ochrona PPOŻ i Pierwsza Pomoc w razie wypadku lub innego niebezpiecznego zdarzenia są szczególnie istotne w przypadku tych przedsiębiorstw w których pracodawca zatrudnia kilka, kilkadziesiąt czy kilka tysięcy osób.

Prawo nakłada ustawowy obowiązek przeszkolenia pracownika i zapewnienie właściwych warunków pracy wg. Kodeksu Pracy. Biorąc pod uwagę, że na pracodawcach spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w danym przedsiębiorstwie to zwykle chętnie korzystają z pomocy specjalistów, którzy pomagają chronić zdrowie i życie pracowników. Jeżeli zależy Państwu na pełnym profesjonalizmie i korzystnej cenie to serdecznie zachęcamy do zapoznania się z kompleksowo przygotowaną ofertą naszej firmy. Jest ona skierowana do praktycznie wszystkich firm działających w takich lokalizacjach jak Katowice lub Kraków oraz Wrocław jak również cały Śląsk i województwa małopolskie i dolnośląskie. Współpracujemy i jesteśmy otwarci na współpracę z Firmami, Instytucjami oraz innymi podmiotami znajdującymi się na terenie całej Polski.

Dziesiątki szkoleń i projektów są już za nami, które rodzą doświadczenie, a które w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą dają gwarancję rzetelności.

Dokumentacja, projekty, szkolenia oraz każda nasza inicjatywa opatrzone są w umowach i ofertach klauzulą gwarancji rzetelności, gdzie pisemnie dajemy rękojmie prawidłowego wykonania zlecanie. Zespół Brasa w żadnym przypadku nie dopuszcza w swoich projektach treści nieodzwierciedlających aktualnego stanu wiedzy światowej, w tym ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej oraz bezpieczeństwa procesowego. OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY NA WSZYSTKIE USŁUGI.

Szkolenia online

W pełni dostosowuje się do charakteru pracy przedsiębiorcy, nasze projekty wykonujemy również poza standardowymi godzinami pracy.

Każde przedsięwzięcie jest nowym i niepowtarzalne i tak jest traktowane. Jeśli szukasz firmy której zakres prac pozwoli Ci spełnić wymogi w zakresie przepisów przeciwpożarowych, ATEX lub SEVESO III czy BHP w twoim zakładzie pracy oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie to nasz zespół Brasa w pełni zapewnia kompleksową obsługę. ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KONTAKTU

Szkolenia ATEX

SZKOLENIE ATEX / SZKOLENIE EX ATEX
ATEX DLA PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH
ATEX "STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM"

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokumentacja ATEX Dla Każdej Branży

Certyfikacja ATEX
Certyfikat ATEX

- współpracujemy z producentami urządzeń Ex
- wdrażamy proces certyfikacji urządzeń Ex do prac w strefach zagrożenia wybuchem Ex
- Certyfikacja Wyrobów ATEX
- Certyfikat ATEX
BRAK CERTYFIKATU Ex
- wskażemy techniczne wytyczne do uzyskania zgodności urządzenia z Dyrektywą ATEX

Ocena zagrożenia
wybuchem

Przepisy przeciwpożarowe § 37 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010., nr 109., poz. 719.) nakłada na faktycznie władającego obiektem obowiązek opracowania oceny zagrożenia wybuchem