Szkolenia i kursy

SzkolenieOrganizujemy szkolenia i kursy dla pracowników przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Prowadzimy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa wybuchowego, przewozu towarów niebezpiecznych, a także szkolenia przeciwpożarowe.

Podczas zajęć przekazujemy uczestnikom zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Celem każdego szkolenia czy kursu jest nauka podstawowych umiejętności i czynności koniecznych do wykonania podczas wystąpienia konkretnego zagrożenia, a także sposobów ich zapobiegania. Wpływa to na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Programy szkoleń dopasowane są do różnych grup wiekowych – dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Realizowane są one na poziomie podstawowym lub zaawansowanym, a zakres przekazywanych informacji dopasowujemy indywidualnie do wymagań klientów. Szkolenia i kursy przeprowadzane są przez doświadczonych rzeczoznawców ds. zabezpieczeń PPOŻ., menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx) oraz inżynierów pożarnictwa.


Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia atex

Szkolenia pierwsza pomoc