Blog

gaśnice w hali przemysłowej

Jak wykonać ocenę ryzyka w zakresie zagrożeń wybuchowych i pożarowych?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i wybuchowe to nieodłączny element funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Właściwa ocena ryzyka oraz wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczających mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. W procesie oceny ryzyka niezbędne jest zaangażowanie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który pomoże w identyfikacji zagrożeń oraz opracowaniu skutecznych rozwiązań.

Czytaj więcej...

gaśnica na dokumentach

Co to jest operat przeciwpożarowy i kiedy jest wymagany?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w swoim budynku? Operat przeciwpożarowy może być kluczowym dokumentem dla ochrony obiektu przed pożarem. W poniższym wpisie dowiesz się, czym jest operat przeciwpożarowy, kiedy jest wymagany i jakie korzyści niesie jego posiadanie.

Czytaj więcej...

projekt budowlany

Jak uzgodnić projekt budowlany z wymaganiami ochrony przecipożarowej i przeciwwybuchowej?

Projektowanie budynków i instalacji wymaga uwzględnienia wielu aspektów, w tym ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W Polsce obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące tego zagadnienia, a ich przestrzeganie jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników.

Czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 września 2023 r

W styczniu 2024 r. w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 września 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2023., poz. 2159.).

Czytaj więcej...

elektrownia

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom w strefach zagrożenia wybuchem?

W przemyśle, szczególnie w sektorach takich jak chemiczny, petrochemiczny czy energetyczny, istnieje wiele miejsc, w których występuje ryzyko wybuchu. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w tych strefach jest kluczowe dla utrzymania ciągłości produkcji i ochrony zdrowia oraz życia ludzi. 

Czytaj więcej...

pożar

Zapobieganie pożarom w magazynach. Jak zapewnić właściwe środki bezpieczeństwa?

Pożary w magazynach mogą prowadzić do poważnych strat materialnych, a także zagrażać życiu pracowników. Aby zapewnić właściwe środki bezpieczeństwa, warto skonsultować się z rzeczoznawcą PPOŻ (przeciwpożarowego).

Czytaj więcej...

Ochrona przeciwpożarowa

Rola ekspertyz w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej - dlaczego są takie ważne?

W dzisiejszych czasach, ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa staje się coraz bardziej istotna. Coraz częściej słyszymy o katastrofach i wypadkach związanych z pożarami czy wybuchami, które mogą mieć tragiczne skutki. Właśnie dlatego tak ważna jest rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inżynierów poszczególnych branż czy też menadżerów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Czytaj więcej...

Dokumentacja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo procesowe SEVESO: kluczowe aspekty i wymagania prawne

Bezpieczeństwo procesowe jest kluczowym elementem dla przedsiębiorstw, których działalność związana jest z przechowywaniem i wykorzystywaniem substancji niebezpiecznych. Wdrażanie dyrektywy SEVESO III pozwala na skuteczne zapobieganie powstawaniu poważnych awarii w przemyśle oraz zwiększa bezpieczeństwo pracowników i środowiska. 

Czytaj więcej...