Audyty bezpieczeństwa pożarowego

Sprawdzanie gaśnicyW ramach audytu w zakresie ochrony przeciwpożarowej inżynierowie pożarnictwa firmy Brasa prowadzą kompleksową ocenę warunków bezpieczeństwa pożarowego

na terenie obiektu lub całościowo instalacji lub zakładu, nie tylko korzystając z własnego doświadczenia i wiedzy w odniesieniu do przepisów przeciwpożarowych, techniczno – budowlanych oraz innych szczególnych w zakresie prowadzonej działalności, ale również przy pomocy narzędzi oceny stanu faktycznego.

W ramach audytu ppoż. nasi specjaliści prowadzą również pomiary środowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy pomocy czujników stężeń substancji niebezpiecznych, w tym palnych gazów, par cieczy i pyłów palnych oraz za pomocą kamer termowizyjnych.

Korzystając z naszego doświadczenia mamy na uwadze, to iż pomiary termowizyjne instalacji, urządzeń i maszyn mogących się nagrzewać niejednokrotnie pozwoliły uniknąć lub wyeliminować zagrożenia pożarowe, mogące skutkować niepowetowanymi stratami materialnymi oraz przestojem procesu lub produkcji instalacji lub całych zakładów.