Analiza HAZOP

KonwersacjaZarządzenie ryzykiem w przemyśle służy zapewnieniu bezpieczeństwa oraz jest ściśle związane z rosnącą liczbą wypadków i poważnych awarii, które przynoszą poważne straty ludzkie i majątkowe.

Podstawą systemu zarządzania ryzykiem procesowym jest analiza zagrożeń i ocena ryzyka procesowego. Opracowano liczne metody i narzędzia, które służą do osiągnięcia właściwego poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka. Dobra identyfikacja instalacji w kontekście lokalizacji, stosowanych parametrów operacyjnych, aparatury, system w zabezpieczeń i ochrony, częstości awarii poszczególnego wyposażenia, a także systemu zarządzania bezpieczeństwem uzupełniają wstępne dane niezbędne do rozpoczęcia prac analitycznych. W pierwszym etapie analizy dokonuje się identyfikacji źródeł zagrożeń procesowych, wykorzystując różne metody jakościowe, np. PHA lub studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP.

Analizę HAZOP wykonuje zespół specjalistów, którzy biorąc pod uwagę informacje i materiały dotyczące analizowanej instalacji (tj. opis procesu, schemat technologiczno-procesowy PFD i/lub schematy, specyfikacje aparaturowe, właściwości fizyczne i chemiczne substancji niebezpiecznych, mapy instalacji, informacje o automatyce procesowej i zabezpieczeniowej, instrukcje technologiczne, ruchowe i awaryjne, bilanse materiałowe), w systematyczny sposób bada poszczególne części instalacji pod kątem powstawania odchyleń od założonych parametr w procesu oraz analizuje, czy te odchylenia mogą mieć negatywny wpływ na występowanie określonych negatywnych skutków zdarzeń awaryjnych.