Uzgadnianie projektów budowlanych oraz urządzeń i instalacji

Uścisk dłoniProjekty budowlane obiektów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej powinny zostać objęte uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Z racji mnogości wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów techniczno – budowlanych zakres merytoryczny uzgodnienie wymaga wysoce wykwalifikowanej kadry specjalistów, w tym zakresie Prawa Budowlanego, ochrony przeciwwybuchowej oraz szerokorozumianego bezpieczeństwa pożarowego. Niejednokrotnie zakres uzgodnień wymagana znajomości standardów technicznych, w tym polskich i zagranicznych norm.

 

Zespół Brasa świadczy także usługi w ramach obligatoryjnego uzgadniania projektów urządzeń przeciwpożarowych, w tym:

 • systemów sygnalizacji pożarowej
 • stałych urządzeń gaśniczych
 • systemów oddymiania
 • przeciwpożarowych wyłączników prądu
 • systemów przeciwwybuchowych
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • systemów oświetlenia ewakuacyjnego
 • instalacji hydrantów wewnętrznych
 • hydrantów zewnętrznych

 

Uzgodnienia projektów instalacji fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego.

 • Instalacja fotowoltaiczne oraz mikroinstalacje biogazu rolniczego notują ogromne tempo wzrostu budowy w Polsce. Budowy tych instalacji może stanowić inwestycję powiązaną z obiektem projektowanym lub istniejącym oraz stanowić odrębny obiekt.
 • Instalacje fotowoltaiczne oraz mikrogazu rolniczego powinny spełniać obecnie obowiązujące standardy technicznego, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, co zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Budowlane powinno być potwierdzone poprzez uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Firma Brasa wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego zapewni uzgodnienie projektów tych instalacji zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy technicznej, co pozwoli projektantom i wykonawcą na prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie systemów oraz odbiorcom końcowym na bezpieczne użytkowanie tych instalacji, a w przypadku zdarzenia awaryjnego na minimalizację strat poprzez bezpieczne działania ekip ratowniczych.