Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument, który powinien opracowany i aktualizowany nie rzadziej niż co 2 lata zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

 

Gwarantujemy, że opracowany dokument będzie uwzględniał wszystkie aktualne przepisy przeciwpożarowe, zasady wiedzy technicznej oraz faktyczne warunki ochrony ppoż. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego zawsze są sporządzane i sprawdzane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, w tym inżynierów pożarnictwa oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

 

Zapewniamy klientom profesjonalizm, rzetelność i korzystne ceny - napisz do nas lub zadzwoń.

Skontaktuj się