Ocena zagrożenia i ryzyka wybuchu

System rurNa osobie, która odpowiedzialna jest za dany obiekt, ciąży obowiązek opracowania oceny zagrożenia wybuchem (nałożony przez przepisy przeciwpożarowe).

Opisywany dokument to wymóg, który pozwala na zidentyfikowanie rodzaju oraz zasięgu stref zagrożonych wybuchem. Służy on również do wskazania czynników mogących zainicjować zapłon oraz oszacowania możliwego przyrostu ciśnienia wybuchu.

 

Wymagania Dyrektywy ATEX a ocena zagrożenia wybuchem

Odpowiednio przeprowadzona ocena zagrożenia wybuchem to podwójny atut dla pracodawcy lub inwestora. Nie tylko pozwala na ustalenie dalszego określenia bezpiecznych warunków pracy w firmie, ale również umożliwia optymalizację kosztów inwestycyjnych. Dodatkowo, rzetelna ocena zagrożenia wybuchem najczęściej stanowi solidną podstawę do oceny ryzyka wybuchu wymaganej Dyrektywami „ATEX” oraz „ATEX User”. Analiza ryzyka wybuchu uwzględnia środki techniczne, technologiczne, bezpieczeństwa i organizacyjne. Tyczy się to również inwentaryzacji urządzeń oraz innych czynników mogących mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na daną sytuację.

Mamy pewność, iż wynik oceny zagrożenia wybuchem jest podyktowany, przede wszystkim, rzetelnością inżynierów mających za zadanie opracowanie dokumentacji, dlatego nasze usługi przeprowadzane są przez zespół ekspertów, których cechuje rzetelność wykonywanej pracy.

To właśnie oni sporządzą opracowania, w potwierdzenie ich kompetencji znajduje się w posiadaniu tytułu „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalni wybuchowych MEx” jednostki certyfikującej Unii Europejskiej działającej przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.


Obszar działań

Ocena zagrożenia i ryzyka wybuchu Gdańsk

Ocena zagrożenia i ryzyka wybuchu Gliwice

Ocena zagrożenia i ryzyka wybuchu Katowice

Ocena zagrożenia i ryzyka wybuchu Opole

Ocena zagrożenia i ryzyka wybuchu Wrocław