Ocena ryzyka wybuchu – Gdańsk

Sprawdzanie gaśnicy

Jedną z oferowanych przez nas usług jest ocena ryzyka wybuchu oraz ocena zagrożenia wybuchem. Celem analizy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładu, w którym prowadzone są procesy technologiczne z użyciem substancji mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe bądź tego rodzaju substancje są w nim przechowywane.

Sporządzona przez nas ocena ryzyka wybuchu zawiera m.in.:

  • wykaz pomieszczeń zagrożonych wybuchem;
  • wykaz odpowiednich stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych;
  • opracowanie graficzne obrazujące strefy zagrożenia;
  • wykaz czynników mogących zainicjować zapłon.

Ze świadczonych przez nas usług z zakresu sporządzania oceny ATEX mogą skorzystać klienci z Gdańska oraz wielu innych miast.

 

Ocena zagrożenia wybuchem według dyrektywy ATEX

Wykonywana przez nas ocena zagrożenia wybuchem oparta jest na dyrektywie ATEX, która określa minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na zagrożenie związane z atmosferą wybuchową panującą w danym zakładzie.

Według dyrektywy ATEX właściciel obiektu (pracodawca) zobowiązany jest do oszacowania potencjalnego ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia wybuchu w miejscu pracy, biorąc pod uwagę wszystkie urządzenia i instalacje znajdujące się w zakładzie oraz stosowane substancje, procesy i ich możliwe interakcje. Jego obowiązkiem jest zapobieganie tworzeniu się stężeń wybuchowych oraz efektywnych źródeł zapłonu, które mogą wywołać wybuch. Ogólnie mówiąc, pracodawca zobligowany jest do stosowania aktualnych systemów bezpieczeństwa, co pozwoli zagwarantować pracownikowi pełne bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zdefiniowanie rodzaju i zasięgu stref zagrożonych wybuchem umożliwia przeprowadzana przez nas ocena ATEX. Pozwala ona wskazać czynniki mogące zainicjować zapłon oraz określić możliwy przyrost ciśnienia wybuchu.