Szkolenia przeciwpożarowe

GaśnicaKażdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że pożar może zniszczyć w krótkim czasie to, do czego trzeba było dochodzić przez lata.

Przede wszystkim jednak jest to bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. W związku z tym organizowanie szkolenia ppoż. nie należy traktować tylko jako obowiązku, ale przede wszystkim jako szansę na zapobiegnięcie dużym stratom w razie wystąpienia pożaru.

 


Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

które prowadzone jest przez inżynierów pożarnictwa oraz czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów

prowadzą je funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni oraz inżynierowie pożarnictwa


Ćwiczenia w zakresie ewakuacji z obiektów

w czym pomagają czynni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy udzielają również wsparcia w dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej

Szkolenia praktyczne z użyciem gaśnic i hydrantów

prowadzone pod okiem doświadczonych instruktorów, w tym zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej – o które mogą być rozszerzone zajęcia praktyczne


Podczas naszych zajęć staramy się przekazać pracownikom danego przedsiębiorstwa jak najwięcej istotnych informacji, a także przygotować ich do podjęcia właściwych działań w razie wystąpienia pożaru.

Chcemy, aby nie traktowali tego szkolenia PPOŻ jedynie jako formalności, ale żeby faktycznie zaangażowali się w proces zdobywania wiedzy i umiejętności, które mogą okazać się niezwykle przydatne. Prowadząc szkolenia PPOŻ w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu czy jakiejkolwiek innej miejscowości na terenie Polski wkładamy w to bardzo dużo wysiłku - Wiemy na 100%, że w razie wystąpienia pożaru trzeba działać w sposób szybki i zdecydowany, jednak aby było to możliwe, konieczne jest profesjonalne szkolenie przeciwpożarowe i takie właśnie oferuje zespół Brasa.