Ocena ryzyka wybuchu – Wrocław

Sprawdzanie gaśnicy

Ocena ryzyka wybuchu oraz ocena zagrożenia wybuchem, czyli ogólnie nazywana ocena Atex pozwala zapewnić bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi przemysłu. Ocenę tę wykonujemy dla klientów z Wrocławia i wielu innych miast. Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie analizy poszczególnych instalacji i procesów w budynku, wykorzystywanych substancji chemicznych, czynników mogących zapoczątkować zapłon, a także przygotowanie klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem.

Wszystkie dokumenty opracowujemy zgodnie z wymaganiami dyrektywy ATEX, według której ocena zagrożenia wybuchem musi być przeprowadzana przez przedsiębiorstwa o podwyższonym ryzyku wybuchu. Do zakładów tych należą m.in. rafinerie paliw, stacje benzynowe, przepompownie paliw, zakłady farmaceutyczne, zakłady lakiernicze i wiele innych.

 

Ocena ATEX – klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem

Zgodnie z wymogami dyrektywy ocena ATEX musi uwzględniać klasyfikację stref zagrożonych wybuchem. Dzięki temu można określić zasięg środków ochronnych, które są niezbędne do zachowania płynności pracy danego zakładu i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla osób w nim przebywających. Podziału przestrzeni zagrożonych wybuchem dokonujemy na podstawie prawdopodobieństwa i czasu wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Klasyfikację stref rozpoczynamy od określenia podatności na tworzenie atmosfer wybuchowych poszczególnych substancji wykorzystywanych w procesie technologicznym. Następnie dogłębnie poznajemy dany proces, działanie wszystkich instalacji i urządzeń oraz metody transportu i gromadzenia surowców. Definiujemy również źródła emisji substancji palnych oraz wyznaczamy stopień ich wydzielania, opierając się na przewidywanej częstotliwości i czasie trwania emisji. Na podstawie wykonanej analizy wyszczególniamy rozległości danych atmosfer wybuchowych oraz realizujemy klasyfikację, która zostaje udokumentowana w ocenie ATEX zarówno pisemnie, jak i graficznie.