Ocena ryzyka wybuchu – Gliwice

Sprawdzanie gaśnicy

Przeprowadzana przez nas ocena ryzyka wybuchu oraz ocena zagrożenia wybuchem ma na celu zminimalizowanie szans na wystąpienie zagrożenia związanego z eksplozją. Szczegółowa analiza pozwala wyznaczyć pomieszczenia oraz strefy budynku, w których występuje podwyższone ryzyko wybuchu w wyniku zapłonu substancji wybuchowych, pyłów, palnych cieczy czy gazów.

Ocena zagrożenia wybuchem wykonywana jest przez naszych specjalistów na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i bogatej wiedzy, jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej oceny poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładów o podwyższonym ryzyku wybuchu. Usługi te świadczymy w Gliwicach i wielu innych miastach.

 

Jakie przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzania oceny ATEX?

Do przedsiębiorstw mających obowiązek przeprowadzania oceny ATEX zalicza się wszystkie obiekty, w których może dojść do wybuchu powstałego w wyniku zapłonu substancji lotnych (gazów, pary, oparów i pyłów). Są to m.in.:

 • rafinerie paliw;
 • stacje benzynowe;
 • przepompownie paliw;
 • zakłady chemiczne;
 • zakłady produkujące lakiery i farby;
 • zakłady farmaceutyczne;
 • zakłady elektroenergetyczne;
 • zakłady metalurgiczne;
 • zakłady recyklingowe;
 • stolarnie;
 • destylarnie;
 • młyny i piekarnie.

W miejscach tych wysokie temperatury w połączeniu z pyłami lub substancjami chemicznymi mogą przyczyniać się do wybuchu. Bez względu na skalę eksplozji, zawsze przynosi ona mniejsze lub większe straty ekonomiczne dla przedsiębiorstwa, a także stanowi ryzyko dla życia i zdrowia osób przebywających w danym obiekcie. Dlatego tak bardzo ważne jest przestrzeganie wymagań dyrektywy ATEX.