Ocena ryzyka wybuchu – Opole

Sprawdzanie gaśnicy

Świadczymy kompleksowe usługi, w których zakres wchodzi ocena ryzyka wybuchu oraz ocena zagrożenia wybuchem wykonywana przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Analiza ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach narażonych na wybuch wywołany przez substancje chemiczne wykorzystywane w procesach technologicznych. Przedsiębiorstwa o podwyższonym ryzyku wybuchu mają obowiązek weryfikować poziom bezpieczeństwa, a dzięki naszej pomocy proces ten przebiega szybko i sprawnie. Ocena Atex wykonywana jest przez naszych specjalistów na terenie Opola i wielu innych miast.

 

Co zawiera ocena zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem opracowana przez naszych specjalistów składa się ze stosownej dokumentacji, do której zalicza się kilka ważnych elementów. Jest to m.in.:

 • opis wszystkich instalacji i procesów w budynku;
 • wykaz substancji, które wykorzystywane są przez przedsiębiorstwo w procesach technologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem parametrów pożarowych i wybuchowych);
 • opis metodyki oceny ryzyka wybuchu;
 • obliczenia dotyczące maksymalnej masy substancji i przyrostu ciśnienia atmosfery wybuchowej w danym budynku;
 • podział budynku na strefy zagrożone wybuchem, na podstawie analizy i oceny poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni;
 • graficzna dokumentacja obrazująca strefy zagrożenia wybuchem;
 • ocena czynników, które mogą zapoczątkować zapłon;
 • analiza prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu;
 • opis przypuszczalnej sytuacji uwolnienia niebezpiecznych substancji;
 • rozmiar przewidywanych skutków wybuchu;
 • rekomendacje dotyczące działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w danym budynku.

Wszystkie te elementy pozwalają określić wielkość potencjalnego zagrożenia wybuchem oraz wprowadzić niezbędne zmiany, które to zagrożenie stopniowo minimalizują.