Ocena ryzyka wybuchu – Katowice

Sprawdzanie gaśnicy

Zajmujemy się wykonywaniem oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. Usługi świadczymy m.in. w Katowicach i wielu innych miastach. Ocena ryzyka wybuchu sporządzana jest na podstawie analizy prawdopodobieństwa wystąpienia i uaktywnienia się źródeł zapłonu w konkretnych miejscach, co pozwala podzielić obiekt na mniej lub bardziej zagrożone strefy. Oceniając zagrożenie, brane są również pod uwagę substancje wykorzystywane w procesie technologicznym ze szczególnym uwzględnieniem parametrów pożarowych i wybuchowych. Sporządzone dokumenty zawierają m.in. przewidywane skutki wybuchu oraz rekomendacje dotyczące działań korygujących.

Ocena zagrożenia wybuchem przygotowywana jest przez doświadczonych specjalistów posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia i obszerną wiedzę z zakresu ochrony przeciwwybuchowej.

 

Ocena ATEX – czynności zmniejszające ryzyko powstawania atmosfery wybuchowej

Ocena ATEX służy zwiększeniu bezpieczeństwa w zakładach o podwyższonym ryzyku wybuchu. Na jej podstawie można łatwo określić czynności niezbędne do wykonania w celu zmniejszenia występującego zagrożenia. W takich obiektach należy przede wszystkim ograniczyć powstawanie mieszanin wybuchowych do minimum oraz określić dokładne strefy obiektu zagrożone eksplozją. Warto również zdecydować się na montaż instalacji elektrycznej, która wykazuje wysoką odporność na warunki środowiskowe panujące w danym zakładzie np. konkretne substancje chemiczne. Budynek o podwyższonym ryzyku wybuchu powinien być wyposażony w urządzenia elektryczne, ochronne i technologiczne dopasowane indywidualnie do wcześniej określonych stref zagrożenia. Ponadto urządzenia i przewody warto zabezpieczyć przed przepięciami i prądami przetężeniowymi. Można również zabezpieczyć sprzęty technologiczne przed korozją, a cały budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi i niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.