Operat przeciwpożarowy Gdańsk

Sprawdzanie gaśnicyŚwiadczymy usługi w zakresie sporządzania operatu przeciwpożarowego. Jest to dokument uprawiający przedsiębiorstwo do magazynowania oraz przetwarzania odpadów. Nasi rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadają odpowiednie kwalifikacje do opracowywania stosownej dokumentacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej proces uzyskania pozwoleń podczas współpracy z naszą firmą przebiega sprawnie. Pracodawca zobowiązany jest przedstawić opracowany operat odpady pracownikom przedsiębiorstwa w celu zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Operat przeciwpożarowy powinien zawierać m.in.:

  • opis procesu technologicznego;
  • rodzaj odpadów znajdujących się na terenie zakładu;
  • wskazanie dokładnego miejsca składowania odpadów (tekstowe i graficzne);
  • sposób magazynowania odpadów;
  • wskazanie części zakładu, w której przechowywane są pozostałości odpadów palnych;
  • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów;
  • informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • sposób postępowania w przypadku pożaru;
  • opinie o instalacjach i obiektach budowlanych.

 

Nasza firma oprócz sporządzania dokumentacji zajmuje się reprezentacją klientów przed Organami Państwowej Straży Pożarnej na każdym etapie wymaganych uzgodnień. Wszystkie usługi świadczymy na terenie Gdańska i wielu innych miejscowości. Obsługujemy różne przedsiębiorstwa bez względu na wielkość miejsca składowania odpadów. Zapewniamy rzetelne wykonanie powierzonych nam zadań i gwarantujemy zadowolenie ze świadczonych przez nas usług. Jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.