Operat przeciwpożarowy Gliwice

Sprawdzanie gaśnicyZajmujemy się sporządzaniem operatu przeciwpożarowego. Obsługujemy klientów w wielu miastach, w tym również w Gliwicach. Operat odpady uprawnia do składowania odpadów palnych.