Operat przeciwpożarowy – Katowice

Sprawdzanie gaśnicy

W ramach naszych usług opracowujemy operat przeciwpożarowy. Jest to niezbędny dokument w przypadku magazynowania odpadów różnego typu. Operat odpady określa warunki ochrony przeciwpożarowej całego obiektu, w którym mają być magazynowane lub przetwarzane odpady oraz poszczególnych instalacji i urządzeń znajdujących się w nim. Sporządzany jest on na podstawie dokumentacji technicznej obiektu oraz przeprowadzonej przez nas wizji lokalnej, podczas której sprawdzamy stan ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.

Operat przeciwpożarowy zawiera informacje na temat rodzaju i masy odpadów znajdujących się na terenie zakładu oraz procesu technologicznego danego przedsiębiorstwa. Wskazane jest w nim również dokładne miejsce składowania odpadów oraz sposób ich magazynowania. W operacie zawarte są także instrukcje odnośnie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.

Ze świadczonych przez nas usług w zakresie sporządzania operatu mogą korzystać klienci z wielu miast, w tym również z Katowic.

 

Ustawa o odpadach – operat przeciwpożarowy

Obowiązek posiadania operatu przeciwpożarowego określa Ustawa o odpadach znowelizowana w 2019 roku. Według przepisów operat ten należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Celem nowelizacji Ustawy o odpadach jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach narażonych na powstanie pożaru w wyniku niewłaściwego przechowywania czy przetwarzania śmieci. Przed wydaniem owej nowelizacji w obiektach dochodziło do licznych pożarów składowisk odpadów. Wprowadzone modyfikacje ustawy objęły m.in. sposób uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów, a także pozwoleń zintegrowanych.