Operat przeciwpożarowy – Opole

Sprawdzanie gaśnicy

Nasza firma świadczy usługi w zakresie sporządzania operatu przeciwpożarowego. Wszystkie dokumenty opracowywane są przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dzięki naszej pomocy cały proces uzyskania pozwoleń przebiega szybko i sprawnie. Operat przygotowujemy na podstawie dostarczonej nam dokumentacji technicznej budynku oraz przeprowadzonej wizji lokalnej. W dokumencie tym zawieramy m.in. informacje odnośnie rodzaju i ilości składowanych odpadów oraz miejsca ich przechowywania.

Operat przeciwpożarowy opracowujemy dla klientów w wielu miastach, w tym również w Opolu. Korzystając z naszych usług, możesz liczyć na profesjonalną i rzetelną obsługę. Służymy również doradztwem w wielu kwestiach związanych z ochroną przeciwpożarową.

 

Kto musi posiadać sporządzony operat odpady?

Operat odpady musi posiadać przedsiębiorca, który ubiega się o uzyskanie jednego bądź wszystkich wymienionych poniżej pozwoleń:

  • zezwolenie na magazynowanie odpadów;
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
  • zezwolenie na wytwarzanie odpadów.

Operat ten stanowi nieodłączną część wniosku, który w zależności od miejsca składowania odpadów, należy złożyć do marszałka województwa, starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w przypadku przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych).

Do sporządzania operatu przeciwpożarowego uprawnione są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a specjalistów tych znajdziesz w naszej firmie. Jeśli zezwolenie na gromadzenie/przetwarzanie/wytwarzanie odpadów wydawane jest przez marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, operat może być opracowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Natomiast w przypadku, gdy organem wydającym zezwolenie jest starosta, operat może sporządzić inżynier pożarnictwa.