Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem wg "Dyrektywy ATEX” - Artykuł naszego inżyniera w kwartalniku ,,Ochrona przeciwpożarowa”

 

W trzecim numerze prestiżowego kwartalnika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” ukazał się artykuł naszego inżyniera Pawła Obważanka „Ocena Zagrożenia Wybuchem wg Dyrektywy ATEX”. Kwartalnik „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” od lat wskazuję aktualne spojrzenie na problemy i zagadnienia związane z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego i stanowi wykładnie zasad wiedzy technicznej dla specjalistów związanych z ochroną przeciwpożarową.

Autor artykułu poruszył trudną tematykę ochrony przed wybuchem w kontekście przepisów krajowych i prawodawstwa zharmonizowanego UE. Nasz inżynier odpowiada w firmie Brasa za opracowywanie dokumentacji w zakresie ochrony przed wybuchem dla zakładów przemysłowych, co gwarantuje rzetelność naszych opracowań i zgodność z zasadami wiedzy technicznej, w tym norm zharmonizowanych. Zapraszamy do lektury i współpracy.