Fotowoltaika

Fotowoltaika

UZGODNIENIA PROJEKTÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ MIKROINSTALACJI BIOGAZU ROLNICZEGO

 

Instalacja fotowoltaiczne oraz mikroinstalacje biogazu rolniczego notują ogromne tempo wzrostu budowy w Polsce. Budowy tych instalacji może stanowić inwestycję powiązaną z obiektem projektowanym lub istniejącym oraz stanowić odrębny obiekt budowlany.

Instalacje fotowoltaiczne oraz mikrogazu rolniczego powinny spełniać obecnie obowiązujące standardy technicznego, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, co zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Budowlane powinno być potwierdzone poprzez uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Firma Brasa wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego zapewni uzgodnienie projektów tych instalacji zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy technicznej, co pozwoli projektantom i wykonawcą na prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie systemów oraz odbiorcom końcowym na bezpieczne użytkowanie tych instalacji, a w przypadku zdarzenia awaryjnego na minimalizację strat poprzez bezpieczne działania ekip ratowniczych.