Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – Wrocław

Sprawdzanie gaśnicy

Oferowane przez nas usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej świadczymy w wielu miastach, w tym również we Wrocławiu. Zapewniamy pomoc doświadczonego rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykonujemy szereg czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów różnego przeznaczenia. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do oceny stanu ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej lub w oparciu o przedstawioną nam dokumentację rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych opracowuje ekspertyzy oraz opinie. W ramach naszych usług sporządzamy również Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przeprowadzamy audyty, których celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożaru.

 

Zabezpieczenia budynków – fachowa ocena rzeczoznawcy PPOŻ.

Obiekty budowlane oraz urządzenia i instalacje znajdujące się wewnątrz powinny być projektowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonywane przez nas ekspertyzy i opinie mają na celu m.in. ocenę wybranych przez inwestora rozwiązań.

Budynek powinien być zaprojektowany tak, aby w razie pożaru możliwość rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz była ograniczona do minimum, a także tak, aby ogień i dym nie przedostawał się on do sąsiednich obiektów. Ponadto budynek musi być przystosowany do szybkiej ewakuacji ludzi oraz zapewniać bezpieczeństwo ekipy ratunkowej.

Ekspertyzy i opinie, które sporządza rzeczoznawca PPOŻ. powinny być wykonywane w przypadku przebudowy, nadbudowy czy dobudowy obiektów oraz zmiany sposobu ich użytkowania. Warto również opracować tego rodzaju dokumenty na etapie projektowania nowego budynku wznoszonego od podstaw. Jeśli zależy Ci na powierzeniu tego zadania profesjonalnemu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych we Wrocławiu, skontaktuj się z nami.