Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – Gdańsk

Sprawdzanie gaśnicy

Oferujemy usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gdańska. Korzystając z naszych usług, otrzymujesz pomoc doświadczonego rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zajmujemy się m.in. sporządzaniem ekspertyz technicznych oraz innych opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Opiniujemy projekty obiektów budowlanych oraz wykonujemy wszelkie czynności mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Każdy zatrudniany przez nas rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych posiada wieloletnie doświadczenie i obszerną wiedzę.

 

Nieoceniona pomoc rzeczoznawcy PPOŻ. w procesie projektowania budynku

Jak wspomnieliśmy, zakres świadczonych przez nas usług obejmuje również uzgadnianie projektów budowlanych. Rzeczoznawca PPOŻ. czynnie uczestniczy w procesie projektowania budynku, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Do naszych zadań należy opiniowanie wybranych rozwiązań projektowych pod kątem tego, czy spełniają one konkretne wymagania mające na celu ochronę domowników i całego obiektu przed pożarem. Oceniamy również, czy poszczególne urządzenia i produkty zapewniają bezpieczeństwo ekipie ratunkowej w razie wystąpienia pożaru. Weryfikujemy dobór materiałów służących do wykończenia budynku oraz wszystkich urządzeń znajdujących się wewnątrz obiektu.

Oprócz opiniowania projektów budynków pomoc rzeczoznawcy PPOŻ. jest również przydatna w momencie odbioru budynku od wykonawcy. Wówczas weryfikujemy, czy zastosowane przez wykonawcę rozwiązania są wystarczające i odpowiednio zamontowane. W przypadku wykrycia nieprawidłowości można je skorygować jeszcze przed wprowadzeniem się do budynku. Sprawdzamy również dokumentacje powykonawcze, projektowe i wykonawcze pod kątem ich kompletności.

Z usług oferowanych przez naszych rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych możesz skorzystać zarówno w Gdańsku, jak i w innych miastach na terenie całego kraju.