Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – Opole

Sprawdzanie gaśnicy

Oferowane przez nas usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej świadczy doświadczony rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Swoim zakresem obejmują one szereg czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania budynków. W ramach usług zajmujemy się sporządzaniem wszelkiej dokumentacji, a w szczególności ekspertyz stanu ochrony przeciwpożarowej, a także opinii, mających na celu wyjaśnienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym oraz formalne potwierdzenie ich na piśmie. Oprócz tego przeprowadzamy również audyty, które pozwalają zniwelować ryzyko powstania pożaru. Z usług rzeczoznawcy PPOŻ. możesz skorzystać w Opolu oraz innych miastach na terenie kraju.

 

W jakich sytuacjach konieczne jest sporządzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę PPOŻ.?

Sporządzenie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej jest konieczne w przypadku, gdy dostosowanie obiektu wprost do obecnie obowiązujących przepisów jest niemożliwe. Wówczas ekspertyza, którą opracowuje rzeczoznawca PPOŻ. zawiera analizę warunków ochrony przeciwpożarowej danego obiektu oraz wykaz rozwiązań (innych od tych określonych w przepisach) umożliwiających zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego.

Sytuacje te głównie dotyczą konieczności przeprowadzania prac ingerujących w konstrukcję budynku. Jest to m.in.:

  • adaptacja obiektu, czyli zmiana sposobu jego użytkowania np. z mieszkania na biuro czy z domu na przedszkole;
  • rozbudowa danego obiektu np. o dodatkowe skrzydła;
  • nadbudowa obiektu, czyli budowa dodatkowych kondygnacji;
  • przebudowa obiektu, czyli zmiana układu pomieszczeń.

Równie częstym przypadkiem, kiedy to należy skorzystać z pomocy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest niebezpieczeństwo wynikające ze złych warunków panujących w budynku, niosące zagrożenie dla zdrowia lub życia jego mieszkańców. Mogą być to np. zbyt wąskie schody czy brak drogi ewakuacyjnej.