Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – Gliwice

Sprawdzanie gaśnicy

Specjalizujemy się w ochronie przeciwpożarowej. Każdy, zatrudniony przez nas rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zajmuje się sporządzaniem ekspertyz technicznych oraz innej dokumentacji, a także przeprowadzaniem audytów czy wystawianiem opinii. Z usług rzeczoznawcy PPOŻ. możesz skorzystać w Gliwicach i wielu innych miastach.

Do działań podejmowanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych należy m.in.:

  • pomoc w procesie tworzenia projektu obiektu – weryfikacja zgodności planu z wymaganiami konkretnych przepisów, których celem jest zapewnienie ochrony budynku i jego użytkowników przed pożarem;
  • zatwierdzanie dokumentacji obrazujących projekt instalacji, których zadaniem jest zapobieganie pożarom;
  • sporządzanie opinii systemów zabezpieczeń PPOŻ. i rozwiązań technicznych zastosowanych w danym budynku;
  • sporządzanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • profesjonalne doradztwo.

 

W jakim celu rzeczoznawca PPOŻ. sporządza opinie?

Opinie sporządzane przez rzeczoznawcę PPOŻ. mają na celu wyjaśnienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym oraz formalne potwierdzenie ich na piśmie. Na ich podstawie można uzyskać kompleksowe informacje na temat stanu bezpieczeństwa we wskazanym obiekcie. Sporządzane są one w wielu różnych przypadkach i odnoszą się do indywidualnych rozwiązań zastosowanych w danym budynku. Zakres opinii może obejmować cały obiekt lub tylko wybrany obszar. Wystawienie opinii często stanowi niezbędny etap działań związanych z remontem lub adaptacją budynku czy poszczególnych jego lokali. Wówczas przedstawiają one wpływ planowanych działań na zmianę warunków PPOŻ. w obiekcie.

Każdy, zatrudniony przez nas rzeczoznawca PPOŻ., wydaje opinie dotyczące ochrony przeciwpożarowej na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej lub w oparciu o przedstawioną dokumentację. Odnoszą się one do aktualnego stanu prawnego i konkretnych przepisów.