Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – Wrocław

Sprawdzanie gaśnicy

W ramach naszych usług opracowujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Sporządzany jest on w celu określenia całokształtu wymagań bezpieczeństwa dla danego zakładu i weryfikacji przestrzegania określonych przepisów. Ocenie poddawane są techniczne i organizacyjne środki ochronne stosowane w zakresie instalacji i środowiska pracy. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem zawiera kompleksowy wykaz zagrożeń oraz działań podejmowanych w celu zmniejszenia występującego niebezpieczeństwa.

Nasi specjaliści posiadają nie tylko obszerną wiedzę z zakresu ochrony przeciwwybuchowej, ale również wieloletnie doświadczenie, co wpływa na dokładność przygotowywanych przez nas dokumentów. Z naszych usług mogą skorzystać klienci z Wrocławia oraz wielu innych miast.

 

Co ile należy aktualizować dokument EX?

Dokument EX należy sporządzić jeszcze przed rozpoczęciem pracy w danym zakładzie. Natomiast aktualizacje tego dokumentu powinny być wykonywane niezwłocznie po wprowadzeniu wszelkich zmian w budynku. Zmiany te mogą dotyczyć np. wymiany/modernizacji instalacji i urządzeń, modyfikacji substancji chemicznych wykorzystywanych w procesach czy zmiany organizacji pracy. Wszystko to może mieć znaczny wpływ na wynik oceny ryzyka, a w związku z tym również na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa danego zakładu, co jest niedopuszczalne.

Obowiązujące przepisy, zawarte w Dyrektywie ATEX i pozostałych normach z nią związanych, nie określają dokładnego terminu wykonania aktualizacji dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Niemniej jednak należy mieć na uwadze to, że wszelkie odchylenia od wymagań mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w zakładach narażonych na wybuch. Z tego względu obowiązkiem właściciela przedsiębiorstwa jest dopilnowanie nie tylko kwestii sporządzenia stosownych dokumentów, ale również ich aktualizacji.