Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – Gdańsk

Sprawdzanie gaśnicy

Sporządzamy dokument zabezpieczenia przed wybuchem, który określa całokształt wymagań bezpieczeństwa dobrany indywidualnie do stanu faktycznego zakładu. Niejednokrotnie to właśnie ten dokument ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w zakładach działających w różnych sektorach przemysłu.

Do opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem niezbędna jest obszerna wiedza z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, inżynierii, mechaniki, a także chemii. Z tego względu sporządzenie tego dokumentu należy powierzyć doświadczonym i wysokokwalifikowanym specjalistom, a takich znajdziesz w naszej firmie. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy klientów z Gdańska i wielu innych miast.

 

Co to jest dokument EX i w jakim celu się go sporządza?

Dokument EX (dokument zabezpieczenia przed wybuchem) jest to kompletny dokument, który powinien posiadać każdy zakład narażony na wystąpienie niekontrolowanego wybuchu, wywołanego obecnością palnych i wybuchowych pyłów, gazów, mgieł, par, palnych cieczy oraz mieszanin hybrydowych. Obowiązek ten określa Dyrektywa ATEX obowiązująca we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a konkretne wymagania podane są w poszczególnych normach powiązanych z tą dyrektywą.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem służy potwierdzeniu spełnienia przez dane przedsiębiorstwo wszystkich wymagań obowiązujących przepisów. Na jego podstawie można zweryfikować, czy zakład stosuje odpowiednią procedurę zabezpieczenia stanowisk pracy i ich bezpiecznego użytkowania w momencie zagrożenia. Dokument EX zawiera pełen opis zagrożeń wybuchem oraz zasad i czynności podejmowanych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Co najważniejsze, dokument ten powinien być sporządzony jeszcze przed rozpoczęciem pracy w danym zakładzie oraz aktualizowany po ewentualnych wymianach urządzeń i instalacji czy zmianach organizacji pracy.