Seveso – zapobieganie awariom, Gliwice

Sprawdzanie gaśnicy

W celu zapobiegania awariom przemysłowym wdrażamy w firmach system zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodny z wymaganiami Dyrektywy Seveso III. Obsługujemy klientów z Gliwic i wielu innych miast. Dzięki naszej pomocy osoby prowadzące przedsiębiorstwa o zwiększonym lub dużym ryzyku spełniają wszystkie obowiązki, nałożone na nich przez dyrektywę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu stosownej dokumentacji.

 

Obowiązki zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku według Dyrektywy Seveso III

  • Osoby prowadzące zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku zobowiązane są do zgłoszenia informacji o jego uruchomieniu do Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Zgłoszenie wymagane jest również w momencie zamknięcia zakładu.
  • Prowadzący zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku musi sporządzić program zapobiegania poważnym awariom i aktualizować go co 5 lat ze względu na zmieniający się stan faktyczny zakładu, postęp naukowo-techniczny oraz analizę zaistniałych dotąd awarii.
  • Właściciel zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, który gwarantuje wysoki poziom ochrony zarówno ludzi, jak i środowiska. Powstaje on na podstawie wykonanej wcześniej oceny ryzyka i uwzględnia funkcjonowanie mechanizmów, które umożliwiają regularną analizę zagrożeń awarią przemysłową i prawdopodobieństwa jej wystąpienia, a także instrukcje bezpiecznej eksploatacji i konserwacji instalacji.
  • Obowiązkiem prowadzącego zakład o dużym ryzyku jest opracowanie raportu o bezpieczeństwie, który jasno wykazuje, iż w danym obiekcie zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz reguły prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji.
  • Osoby prowadzące zakłady o dużym ryzyku muszą opracować wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy i aktualizować go raz na 5 lat.