Seveso – zapobieganie awariom, Gdańsk

Sprawdzanie gaśnicy

W ramach naszych usług zajmujemy się wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Seveso III w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku. Doskonale znamy obowiązki i wymagania, jakie muszą spełniać wymienione przedsiębiorstwa, co pozwala nam wprowadzić odpowiednie zmiany mające na celu właściwą realizację polityki przeciwdziałania awariom przemysłowym Unii Europejskiej. Zakres naszych usług obejmuje m.in. przeprowadzanie kwalifikacji zakładu i jego zgłoszenie, opracowanie programu zapobiegania awariom i raportu o bezpieczeństwie, a także tworzenie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Korzystając z naszych usług, możesz liczyć na profesjonalną realizację powierzonych nam zadań oraz fachowe doradztwo w wielu kwestiach związanych z bezpieczeństwem procesowym. Oferowane przez nas usługi świadczymy w Gdańsku oraz innych miastach.

 

Dyrektywa Unii Europejskiej Seveso III

Dyrektywa Unii Europejskiej Seveso III została wprowadzona do polskiego prawa poprzez Ustawę Prawo Ochrony Środowiska w 2015 roku. Celem jej przyjęcia była i nadal jest redukcja liczby awarii występujących w przemyśle. Z tego względu zawiera ona konkretne wymagania i zobowiązania, do których muszą stosować się osoby prowadzące zakłady przemysłowe o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii. Wymogi te dotyczą projektowania instalacji, procesu budowlanego, prowadzenia zakładu oraz jego likwidacji. Stosowanie się do określonych przepisów służy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, środowisku, a także wykorzystywanej w danym zakładzie technologii. W Dyrektywie Seveso III zawarty jest również wykaz substancji niebezpiecznych, na podstawie których dokonywana jest klasyfikacja zakładów, które muszą stosować się do określonych przepisów.