Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – Katowice

Sprawdzanie gaśnicy

W ramach usług ochrony przeciwwybuchowej tworzymy dokument zabezpieczenia przed wybuchem, który określa całokształt wymagań bezpieczeństwa danego zakładu. Obowiązek jego sporządzania dotyczy wszystkich firm zatrudniających pracowników w obiektach, w których istnieje zagrożenie wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Zapewniamy kompleksową obsługę i rzetelne doradztwo w wielu kwestiach związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym. Dokument EX przygotowujemy na zlecenie firm z różnych miast, w tym także z Katowic.

 

Jak przebiega przygotowanie dokumentu EX?

Przygotowanie dokumentu EX składa się z wielu etapów. Przed jego wykonaniem konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną zakładu, dostarczoną przez klienta oraz przeprowadzenie wizji lokalnej i wywiadów z użytkownikami poszczególnych instalacji. Wizyta w zakładzie pozwala zebrać niezbędne materiały i ocenić stan faktyczny wszystkich elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Początkowo dokonujemy dogłębnej analizy ryzyka związanego z możliwością wystąpienia źródeł emisji oraz klasyfikacji tych źródeł, a także oceny warunków wentylacji. Przeprowadzamy również audyt techniczny poszczególnych urządzeń i instalacji elektrycznych, który ma na celu weryfikację ich sprawności oraz kontrolę pod kątem spełnienia wymogów dyrektywy i norm.

Na potrzeby sporządzenia dokumentu EX wykonujemy ocenę ryzyka wybuchu, która polega na sprawdzeniu poprawności doboru techniczno-organizacyjnych środków bezpieczeństwa do zagrożeń występujących w danym zakładzie. W przypadku nieprawidłowości opracowujemy także plan ewentualnych zmian koniecznych do wprowadzenia w celu niwelacji błędów. Przedstawiamy propozycje rozwiązań pozwalających uzyskać odpowiedni poziom bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny ryzyka oraz wszystkie zebrane informacje, opracowujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem.