Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – Gliwice

Sprawdzanie gaśnicy

Opracowujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem, określający całokształt wymagań bezpieczeństwa dobranych indywidualnie do danego zakładu. Dokument EX sporządzamy dla klientów z wielu miast, w tym również z Gliwic.

Korzystając z naszych usług, możesz liczyć na profesjonalną i rzetelną obsługę. Dokument przygotowujemy dla całych obiektów bądź ich konkretnych obszarów, a także instalacji znajdujących się w budynkach, które są objęte zagrożeniem wybuchu. Pracujemy na podstawie dostarczanej nam dokumentacji oraz przeprowadzanej przez nas wizji lokalnej.

 

Co powinien zawierać dokument EX?

Dokument EX to zbiór informacji, które stanowią potwierdzenie przestrzegania przez dany zakład konkretnych wymogów norm obowiązujących zarówno w Polsce, jak i innych krajach należących do Unii Europejskiej. Informacje w nim zawarte dotyczą m.in.:

  • zasad aktualizacji i nadzoru nad dokumentem;
  • charakterystyki przestrzeni, instalacji oraz procesów i substancji w nich wykorzystywanych;
  • wykonanej oceny zagrożenia wybuchem i oceny ryzyka wybuchu;
  • techniczno-organizacyjnych środków ochronnych, podjętych w celu spełnienia wszystkich wymagań określonych w Dyrektywie ATEX i normach z nią powiązanych, a także środków ochronnych służących ograniczeniu szkodliwych skutków wybuchu;
  • zasad stosowania środków ochronnych;
  • oświadczeń pracodawcy odnośnie poprawności zaprojektowania, używania i konserwacji poszczególnych urządzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy;
  • terminów dokonywania przeglądów środków ochronnych stosowanych w zakładzie.

Opracowanie dokumentu EX wymaga obszernej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, dlatego zadanie to należy powierzyć wykwalifikowanym specjalistom. Jeśli szukasz firmy, która precyzyjnie sporządzi dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla Twojego zakładu w Gliwicach lub innym mieście, skontaktuj się z nami.