Ocena ryzyka zapłonu (certyfikacja ATEX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi inżynierowie we współpracy z producentami urządzeń lub komponentów Ex pomogą przeprowadzić kompleksowo proces certyfikacji urządzeń 

 

przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem lub w przypadku braku obligatoryjnego certyfikatu Ex wskażą wytyczne techniczne do zapewnienia zgodności urządzenia / komponentu z Dyrektywą ATEX 2014/34/UE.

Z uwagi na szereg norm technicznych i niejednokrotnie problematyczność w zapewnieniu zgodności urządzenia / komponentu z Dyrektywą ATEX nasi specjaliści pozwolą wprowadzić wyrób na rynek, w tym pozwolą zdefiniować zespół urządzeń oraz wskazać połączenia urządzeń stanowiących zespół w sposób potwierdzający zgodności z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego.

Jednym z elementów naszego udziału w procesie wprowadzenia urządzeń na rynek może być wskazanie odpowiednich norm i zasad technicznych oraz opracowanie Deklaracji Zgodności UE wyrobu w zakresie ochrony przed wybuchem. Tu musimy pamiętać, że jest to niezwykle istotne, gdyż pełna odpowiedzialność za wyrób spoczywa na producencie urządzenia i nie może zostać scedowana na inny podmiot.

 

Nasze opracowania przygotowywane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów, w tym inżynierów pożarnictwa oraz menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx) posiadających jedyny w Polsce certyfikat badawczej jednostki notyfikowanej Unii Europejskiej.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brasa Sp. z o.o. z siedzibą Klasztorna 4/5, 28-400 Pińczów w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.