Audyt EX

Specjaliści Brasa posiadający niezbędne kwalifikacji Menedżerów MEx prowadzący audyt w zakresie ochrony przeciwwybuchowej na instalacjach i zakładach, gdzie mogą występować strefy Ex zawsze odnoszą warunki faktyczne w zakresie bezpieczeństwa do aktualnych standardów wiedzy, w tym Polskich i Europejskich norm technicznych.

 

Niejednokrotnie w celu rzetelnego ustalenia stanu faktycznego nasi inżynierowie prowadzący pomiary instalacji i środowiska pracy przy pomocy specjalistycznych narzędzi pomiarowych, w tym czujników stężeń substancji wybuchowych oraz kamer termowizyjnych.

Istotnym narzędziem do oceny ryzyka wybuchu są wyniki audytu kamerami termowizyjnymi, w celu dookreślenia możliwych źródeł zapłonu lub eliminacji niesprawnych urządzeń lub maszyn. Pomiary termowizyjne są szczególnie niezbędne w czasie audytów zakładów, gdzie występują pyły palne, w tym branży spożywczej, przetwórstwa rolnego, farmaceutycznej, odzieżowej lub energetycznej.