Jak uzgodnić projekt budowlany z wymaganiami ochrony przecipożarowej i przeciwwybuchowej?

Projektowanie budynków i instalacji wymaga uwzględnienia wielu aspektów, w tym ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W Polsce obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące tego zagadnienia, a ich przestrzeganie jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników.

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r., projekty budowlane obiektów powinny zostać objęte uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rzeczoznawca ten musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu Prawa Budowlanego, ochrony przeciwwybuchowej oraz bezpieczeństwa pożarowego. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy projekt spełnia wszystkie wymagania techniczne, w tym polskie i zagraniczne normy.

Usługi uzgadniania projektów urządzeń przeciwpożarowych

Firma Brasa oferuje usługi w zakresie obligatoryjnego uzgadniania projektów urządzeń przeciwpożarowych. Wśród nich znajdują się systemy sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze, systemy oddymiania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, systemy przeciwwybuchowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacje hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Gliwicach i wielu innych miastach.

Uzgadnianie projektów instalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji biogazu rolniczego

W ostatnich latach w Polsce zauważalny jest dynamiczny wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego. Także te obiekty muszą spełniać obowiązujące standardy techniczne, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Budowlane, potwierdzenie spełnienia tych wymagań powinno nastąpić poprzez uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Firma Brasa pomaga inwestorom w uzgadnianiu projektów instalacji fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy technicznej. Dzięki temu projektanci i wykonawcy mogą prawidłowo zaprojektować i wykonać systemy, a odbiorcy końcowi korzystać z nich bezpiecznie.