Co to jest ATEX i dlaczego warto znać jego zasady?

Coraz częściej w kontekście bezpieczeństwa w przemyśle słyszymy o ATEX, czyli europejskich normach dotyczących atmosfer wybuchowych. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej, na czym polega ta koncepcja oraz dlaczego warto znać jej zasady. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na ocenę ATEX swoich obiektów, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Najważniejsze założenia dyrektywy 99/92/WE – Atex

Dyrektywa 99/92/WE, zwana również dyrektywą ATEX 137, jest dokumentem prawnym UE, którego celem jest zwiększenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na ryzyko wystąpienia atmosfer wybuchowych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych założeń tej dyrektywy:

  1. Obowiązek klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem - przedsiębiorca ma obowiązek dokonać klasyfikacji miejsc pracy pod kątem występowania zagrożeń wybuchowych, co pozwala na odpowiednie przeciwdziałanie wypadkom.
  2. Ocena ryzyka - obowiązek przeprowadzenia pełnej oceny ryzyka wystąpienia atmosfer wybuchowych na danym terenie, aby zidentyfikować i zminimalizować potencjalne zagrożenia. Nasza firma specjalizuje się w ocenie ATEX, świadcząc swoje usługi m.in. w Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Opolu, Wrocławiu i innych polskich miastach.
  3. Zastosowanie odpowiednich środków ochronnych - w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfer wybuchowych, należy zastosować odpowiednie środki ochronne, które ograniczą prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych sytuacji (np. stosowanie wyposażenia wykonanego w technologii przeciwwybuchowej).
  4. Prowadzenie dokumentacji - przedsiębiorstwa mają obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej identyfikacji zagrożeń wybuchowych oraz środków zaradczych.