Szkolenia online

Szkolenia Online

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz w trosce o ich bezpieczeństwo, w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju, zespół Brasa pragnie zaproponować naszym obecnym oraz przyszłym klientom szkolenia realizowane w formach bezkontaktowych, w tym:

  • szkolenia online
  • szkolenia realizowane w formie wideokonferencji
  • samokształcenie połączone z formami kształcenia online

W ramach wymienionych form kształcenia pragniemy Państwu zaproponować:

  • szkolenia przeciwpożarowe
  • szkolenia bhp
  • szkolenia w zakresie Dyrektyw ATEX i ATEX User (ochrony przeciwwybuchowej)
  • konsultacje w ramach przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej

Oczywiście zaproponowane formy szkolenia, pozwalają uczestnikom na uzyskanie odpowiednich certyfikatów pozwalających potwierdzić przekazaną wiedzę w ramach danego zakresu szkolenia. Jesteśmy również otwarci na formy szkolenia bezkontaktowego w ramach wewnętrznych systemów naszych klientów lub za pomocą komunikatorów internetowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą i pełnymi konsultacjami.