Szkolenia online

Szkolenia Atex Online

Szkolenia w zakresie ochrony przeciwwybuchowej (Dyrektyw ATEX 1999/92/WE oraz 2014/34/UE) są elementem niezbędnym w systemie zarządzania bezpieczeństwem w zakładach, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem.

 

Wychodząc naprzeciw obecnym wymaganiom pracodawców, nasi Menedżerowie Ex oraz rzeczoznawcy ppoż. prowadzą szkolenie w systemie online. Szkolenie prowadzone są na ogólnie dostępnych platformach internetowych w sposób dostępny, jednoczenie w pełnie zachowując rzetelność i merytorykę szkoleń.

Nasi inżynierowie prowadzą cykliczne szkolenia dla pracowników wykonujących pracę poza granicami Polski, w zakładach związanych z branżą elektroenergetyczną na terenie Państwa Unii Europejskiej. Szkolenia zakończone są certyfikatem ukończenia, uznawanym w Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Certyfikaty ukończenia wydawane są w języku Polskim oraz w językach urzędowych UE.