UZGADNIANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ PPOŻ

Projekty budowlane obiektów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej powinny zostać objęte uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Z racji mnogości wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów techniczno – budowlanych zakres merytoryczny uzgodnienie wymaga wysoce wykwalifikowanej kadry specjalistów, w tym zakresie Prawa Budowlanego, ochrony przeciwwybuchowej oraz szerokorozumianego bezpieczeństwa pożarowego. Niejednokrotnie zakres uzgodnień wymagana znajomości standardów technicznych, w tym polskich i zagranicznych.

Kadra naszych specjalistów pozwoli na zapewnienie warunków budowlanych zgodnych z wymaganiami zasad wiedzy technicznej, elidując niepewność związaną z odbiorami Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego.

Zespół Brasa świadczy także usługi w ramach obligatoryjnego uzgadniania projektów urządzeń przeciwpożarowych, w tym:

  • systemów sygnalizacji pożarowej
  • stałych urządzeń gaśniczych
  • systemów oddymiania
  • przeciwpożarowych wyłączników prądu
  • systemów przeciwwybuchowych
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
  • systemy oświetlenia ewakuacyjnego
  • instalacje hydrantów wewnętrznych
  • hydranty zewnętrzne
  • systemy drzwi i bram przeciwpożarowych

Nasi specjaliści obejmują pełną opieką merytoryczną uzgadnianie projektu. Inżynierowie Brasa świadczą również prace projektowe w pełnym zakresie sporządzania dokumentacji urządzeń przeciwpożarowych.