SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli oraz szkolenia z pierwszej pomocy organizujemy na terenie całej Polski oraz na terenie miast Kraków, Katowice, Wrocław jak również innych miejscowości położonych na terenie całego województwa małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Szkolenie przygotowane jest w taki sposób, aby każdy miał możliwość praktycznego przećwiczenia konkretnych umiejętności – udostępniamy fantomy, niezbędny sprzęt i materiały opatrunkowe. Ćwiczenia prowadzą ratownicy medyczni, którzy pozorują niebezpieczne sytuacje, z jakimi może spotkać się nauczyciel lub opiekun podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas opracowywania programu kursu mamy na uwadze fakt, iż powinien on spełniać odpowiednie wymogi prawne oraz najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

 
 

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Pierwsza Pomoc która udzielona zostaje w ciągu kilku minut po wypadku, bywa kluczowa dla przyszłego stanu zdrowia poszkodowanej osoby. Pośród proponowanych przez nas szkoleń i kursów znajdują się również zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli oraz opiekunów dzieci i młodzieży. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ciąży na nich duża odpowiedzialność, podczas zajęć spory nacisk kładziony jest na część praktyczną. Jednak części teoretycznej również poświęcamy odpowiednio dużo uwagi. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, dzięki którym będą mogli skutecznie reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci, zanim na miejsce dotrą służby ratownicze. Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające, że odbyli szkolenie z pierwszej pomocy oraz ukończyli kurs. Istotne jest również to, że nauczyciele i opiekunowie, którzy biorą udział w szkoleniu, nabierają przekonania, że będą w stanie poradzić sobie w trudnych oraz wyjątkowo stresujących sytuacjach. Dzięki temu stają się spokojniejsi, bardziej pewni siebie, a tym samym lepiej wykonują swoje codzienne obowiązki.

Zakres i program szkolenia zawsze ustalany jest indywidualnie - Zawiera natomiast standardowe elementy:

 • 1. Aspekty prawne udzielania Pierwszej Pomocy
 • Łańcuch ratunkowy
 • Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
 • Ocena stanu poszkodowanego (ćwiczenia)
 • - Ocena przytomności
 • - Udrożnienie dróg oddechowych
 • - Ocena oddechu
 • - Ocena oznak krążenia
 • - Ocena oddechu
 • - Wywiad z poszkodowanym
 • Ewakuacja
 • Wzywanie pomocy
 • Pozycja bezpieczna, przewracanie z brzucha na plecy (ćwiczenia)
 • 2. Rany i obrażenia ciała
 • Zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran (ćwiczenia)
 • Postępowanie przy krwotoku z nosa
 • Mechanizm urazu
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Znaczenie czasu w urazach
 • Oparzenia
 • Porażenie prądem
 • 3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 • Definicja resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • Pokaz postępowania z osobą nieoddychającą z użyciem AED
 • Użycie AED
 • Ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo - oddechowej
 • 4. Stany nagłe zagrożenia życia
 • Omdlenie
 • Zawał serca
 • Udar mózgu
 • Napad drgawek
 • Astma oskrzelowa
 • Cukrzyca
 • Zatrucia
 • Wstrząs
 • Zadławienie
 • 5. Wiadomości końcowe
 • Postępowanie w różnych sytuacjach
 • Pierwsza pomoc psychologiczna
 • Postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów

Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli to oczywiście nie jedyny rodzaj zajęć podczas których przekazywana jest wiedza na temat czynności podejmowanych w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, jakie realizujemy. W naszej ofercie znajdują się również kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych, dzieci i firm. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ