SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI

Szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci jak również dla nauczycieli oraz pozostałe kursy i szkolenia realizowane są głównie w lokalizacjach Kraków, Katowice i Wrocław lub innych miejscowościach województwa małopolskiego, śląskiego,dolnośląskiego. Świadczymy również usługi dla klientów w całej Polsce. Ratownicy medyczni i strażacy prowadzą ćwiczenia w taki sposób, aby wzbudzić jak największe zainteresowanie tematem u dzieci oraz młodzież, która w nich uczestniczy. To najlepszy sposób na skuteczne przekazywanie wiedzy i umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Zakres merytoryczny szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do wieku jego uczestników. Podczas przygotowywania programu zawsze bierzemy pod uwagę z jakimi sytuacjami kursanci z danej grupy mogą się spotkać na co dzień.

 
 

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

Pierwsza Pomoc jest bardzo istotna i nigdy nie wiadomo, kiedy może okazać się potrzebna, dlatego nie ulega wątpliwości, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy powinna być dla każdego wartością fundamentalną. W związku z tym nasza kadra oferuje szkolenia z pierwszej pomocy w tym zakresie dla osób indywidualnych, nauczycieli oraz firm. Realizujemy również zajęcia dla dzieci. Uważamy, że już od najmłodszych lat warto zapoznawać je z tematem ratowania ludzkiego zdrowia oraz życia, aby nabywały przekonania, że chęć udzielania pomocy, powinna być naturalnym odruchem każdego z nas. Dzieci i młodzież, które mają okazję dowiedzieć się czym jest pierwsza pomoc przedmedyczna, powinny zachować większy spokój w sytuacjach, w których doszło do wypadku i ktoś jest poszkodowany. Bardzo ważne jest to, aby nauczyły się jak należy wzywać pogotowie ratunkowe, ale również jakie czynności powinno się wykonać w określonych przypadkach. Podczas kursów przygotowanych z myślą o najmłodszych, szczególnie duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne.

Podczas oferowanych zajęć, dzieci biorące w nich udział dowiadują się m.in. jak:

  • Prawidłowo zareagować na utratę przytomności kolegi lub koleżanki
  • Prawidłowo zaalarmować służby i przekazać niezbędne informacje o zdarzeniu
  • Udzielać resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • Zaopatrywać rany, skręcenia, zwichnięcia i złamania
  • Prawidłowo zachować się w czasie zachłyśnięcia i zadławienia
  • Prawidłowo zareagować na napad drgawek
  • Prawidłowo ocenić stan poszkodowanego
  • Udrożnić drogi oddechowe
  • Zapewnić pozycję bezpieczną ustaloną

Szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci oraz szkolenia z pierwszej pomocy prowadzimy głównie na terenie Katowic, Krakowa i Wrocławia, natomiast obsługujemy firmy, instytucje, urzędy na terenie całej Polski. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w celu ustalenia kiedy i gdzie konkretnie mają się odbyć zajęcia. Gwarantujemy 100% pewności, że nasi najmłodsi podopieczni poznają zasady prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz że będą potrafili je zastosować w praktyce. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ