SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca powinien zadbać o to, aby każdy z pracowników został przeszkolony w zakresie BHP. Jeśli pracownik nie zapoznał się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, nie powinien być dopuszczony przez pracodawcę do wykonywania swoich obowiązków. Szkolenie BHP należy zorganizować w godzinach pracy, a koszty związane z korzystaniem z usług firmy szkoleniowej ponosi pracodawca. On sam również powinien zdobyć odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu rzetelnie wypełniać swoje obowiązki związane z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że podczas wybierania firmy prowadzącej szkolenia cena jest jednym z ważniejszych kryteriów. Jednak jeszcze bardziej istotne jest zdobycie gwarancji, że szkolenie BHP będzie charakteryzowało się wysokim poziomem. Jeżeli zależy Państwu na sprawnej i profesjonalnej jego realizacji oraz na korzystnej cenie, zapraszamy do kontaktu z nami. Prowadzimy szkolenia wstępne BHP w Krakowie i Katowicach, Wrocławiu a także w okolicznych miejscowościach.

Każda osoba, która rozpoczyna wykonywanie pracy u danego pracodawcy, powinna odbyć szkolenia BHP składający się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Pierwszy z nich pozwala na zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej podstawowych przepisów BHP, które zawarte są w Kodeksie Pracy oraz w regulaminie pracy obowiązującym w danym przedsiębiorstwie. Ta część szkolenia obejmuje też przekazanie pracownikom zasad udzielania pierwszej pomocy. W programie instruktażu ogólnego BHP ujęte zostają takie tematy jak: obowiązki i uprawnienia pracodawcy oraz pracowników, zasady obowiązujące na terenie zakładu pracy i na poszczególnych stanowiskach, bezpieczna obsługa urządzeń, korzystanie z odzieży oraz obuwia roboczego, a także ze środków ochrony indywidualnej, zachowanie czystości i porządku na stanowisku pracy, zasady ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwwybuchowej, ochrona środowiska, korzystanie z opieki lekarskiej, udzielanie pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy polega na objaśnieniu na czym polega bezpieczny sposób wykonywania czynności na konkretnym stanowisku pracy. Każdy z nowych pracowników powinien otrzymać wszelkie informacje na temat zagrożeń, które na nim występują oraz metod zapobiegania wypadkom. Żeby przygotować pracownika do bezpiecznego wykonywania jego pracy należy omówić wszystkie mające z nią związek elementy pomieszczenia i stanowiska roboczego. Ważne jest też wyjaśnienie oraz pokazanie jak powinno przebiegać wypełnianie na nim określonych obowiązków. W końcu pracownik podejmuje samodzielną próbę ich wykonania, pod kontrolą specjalisty BHP.

Szkolenia Wstępne BHP Katowice Kraków Wrocław

Proponowane przez nas szkolenia prowadzone są przez ekspertów – pracowników służby BHP, uwzględniają obowiązujące przepisy i wymogi prawne, a także indywidualne potrzeby Klientów. Prowadzimy szkolenia wstępne BHP w takich miastach jak Katowice, Kraków, Wrocław oraz okolicznych miejscowościach województwa śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego gdzie zapotrzebowanie na nie jest naprawdę duże. W tamtejszych specjalnych strefach ekonomicznych działa wiele przedsiębiorstw, wciąż powstają nowe firmy oraz miejsca pracy. Oferujemy również szkolenie okresowe BHP oraz specjalistyczne stanowiskowe szkolenia BHP. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ