Szkolenie PPOŻ Kraków

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE KRAKÓW

Szkolenie PPOŻ dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji w ORLEN OIL

Kraków. 13 grudnia 2017 r. pracownicy Orlen Oil wyznaczeni przez pracodawcę do działań w czasie sytuacji awaryjnej odbyli specjalistyczne szkolenie poprowadzone przez naszego instruktora. Program takiego szkolenia był ściśle dostosowany do potrzeb klienta, a osobą prowadzącą był czynny funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej posiadający tytuł inżyniera pożarnictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

SZKOLENIA PPOŻ

Szkolenie przeciwpożarowe jest szkoleniem obowiązkowym, które pracodawca powinien zapewnić dla swoich pracowników. Zakres takiego szkolenia PPOŻ jest indywidualnie dostosowany do potrzeb danej firmy lub instytucji oraz wskazanej grupy pracowników. Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracowników do prowadzenia działań w zakresie zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji. Nie sposób wyobrazić sobie dopełnienie tego obowiązku bez odpowiednio dobranego zakresu szkolenia przeciwpożarowego.