SZKOLENIE PPOŻ DLA PRACOWNIKÓW

Zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi to bardzo ważny obowiązek pracodawcy. Jest również odpowiedzialny za to, żeby ustalone zostały sposoby postępowania na wypadek wystąpienia pożaru. Ponadto ma wyznaczyć osoby odpowiedzialne za jego zwalczanie oraz za ewakuację wszystkich pracowników z obiektu. W związku z tym każdemu pracodawcy przyda się profesjonalne wsparcie firmy, która realizuje kursy w tym zakresie oraz prowadzi szkolenia PPOŻ w rejonie Kraków, Katowice, ale również mamy klientów z innych miejscowości województwa małopolskiego oraz śląskiego jak również w całej Polsce. Naszymi klientami są przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy chcą należycie wypełnić swój obowiązek związany z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Oczywiście kierują się nie tylko tym, iż jest to wymóg prawny, ale przede wszystkim troską o zdrowie i życie zatrudnionych osób, a także o dobry stan budynku zakładu oraz całego jego wyposażenia. Dlatego właśnie chętnie wybierają nasze usługi, które charakteryzują się bardzo wysokim poziomem. Rzetelność, pomoc ekspertów, uwzględnienie obowiązujących przepisów, a także konkretnych potrzeb Klienta oraz atrakcyjna cena – tego wszystkiego możecie oczekiwać Państwo, jeśli zdecyduje się na współpracę z naszą firmą.

Szkolenie PPOŻ podczas którego pracownicy mają zapoznać się z przepisami przeciwpożarowymi - nie ma jednoznacznych wytycznych w jaki sposób powinno być ono przeprowadzone. Dlatego też organizujemy je w wybranej przez Klienta formie, uwzględniając jednocześnie konieczność dostosowania tematyki i przebiegu kursu do danego zakładu oraz stanowisk pracy. Indywidualne podejście do przebiegu i programu szkolenia, pozwala na przekazanie jego uczestnikom informacji, które w ich przypadku są szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Ogólny zarys poruszanych zagadnień przedstawia się w następujący sposób: najważniejsze przepisy prawa dotyczące ochrony PPOŻ jak w danym obiekcie może powstać i rozprzestrzeniać się pożar, zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru, budowa i zasady działania sprzętu gaśniczego oraz hydrantów. Szkolenia prowadzone są przez inżynierów pożarnictwa oraz czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie potwierdzające udział w kursie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Tylko praktyczne użycie sprzętu gaśniczego lub urządzeń przeciwpożarowych w czasie szkolenia daję gwarancję, że w przypadku wystąpienia pożaru pracownicy użyją ich we właściwy sposób. - dlatego też zawsze dopuszczamy możliwość rozszerzenia zajęć praktycznych o szkolenie z użyciem gaśnic czy hydrantów. Odbywa się ono pod okiem doświadczonych instruktorów, w tym zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia w zakresie ewakuacji z obiektów - powinien o to zadbać każdy właściciel lub zarządca budynku pełniącego funkcję zakładu pracy. Realizując tego rodzaju zajęcia, staramy się przećwiczyć jak najwięcej scenariuszy możliwych zdarzeń, włączając w to zadymienie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń. Uczestnicy mają oczywiście okazję nauczyć się jak należy korzystać ze sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych. Podczas całego kursu mogą liczyć na instrukcje oraz wsparcie czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenia PPOŻ dla osób odpowiedzialnych za ewakuację oraz zwalczanie pożarów w miejscu pracy - funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni oraz specjaliści do spraw ochrony przeciwpożarowej przekazują wyznaczonym przez pracodawcę osobom niezbędną wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Program szkolenia dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta, a także do sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu, ale obejmuje zwykle następujące zagadnienia: najważniejsze przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej, warunki i sposoby ochrony PPOŻ z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu, jak w danym obiekcie może powstać oraz rozprzestrzeniać się pożar, zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru, budowa, zasady działania i poddawanie przeglądom technicznym sprzętu gaśniczego oraz hydrantów, warunki i zasady ewakuacji osób z obiektu. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ