SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Strategia rozwoju danego regionu zakłada, że na jego terenie powinny powstawać nowe przedsiębiorstwa, ale również, że firmy już istniejące będą wzmacniać swoją pozycję na rynku. Jednak aby było to możliwe konieczne jest dopełnienie podstawowych obowiązków, o których jest mowa w Kodeksie pracy. Wynika z nich między innymi, że pracodawca powinien organizować szkolenia BHP których celem jest utrwalenie i uzupełnienie dotychczasowej wiedzy oraz umiejętności, co jest szczególnie istotne wówczas, gdy wchodzą w życie nowe przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia Okresowe BHP Katowice, Kraków, Wrocław

Szkolenia okresowe BHP prowadzimy na terenie Krakowa, Katowic, Wrocławia oraz innych miejscowości znajdujących się na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Usytuowanych jest tam bardzo wiele firm, które działają w różnych branżach, a w każdej z nich powinno być przeprowadzone odpowiednie szkolenie BHP dla pracujących tam osób. To jak często pracownicy mają brać w nich udział zależy głównie od rodzaju pełnionego stanowiska. Natomiast w ogóle obowiązek odbywania szkoleń okresowych dotyczy pracowników: zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz administracyjno-biurowych, jeśli są narażeni na szkodliwe czy niebezpieczne czynniki, albo w ramach swoich obowiązków ponoszą odpowiedzialność w zakresie BHP. W okresowych kursach powinny brać też udział pracodawcy i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia okresowego BHP dostosowany jest zawsze do konkretnych oczekiwań Klienta, ale zwykle obejmuje takie tematy jak: wybrane regulacje prawne, które odnoszą się do przepisów BHP związanych z danym stanowiskiem pracy, omówienie zagrożeń oraz czynników szkodliwych, ocena wiążącego się z nimi ryzyka, metody zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zasady ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwwybuchowej, ochrona środowiska, udzielanie pierwszej pomocy. Kiedy realizujemy szkolenie okresowe BHP, jest ono prowadzone przez ekspertów, uwzględnia najbardziej aktualne regulacje prawne oraz jest dostosowane do potrzeb grupy pracowniczej, która ma brać udział w zajęciach. W zależności od życzenia Klienta mają one formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. W naszej ofercie znajdują się również wstępne oraz specjalistyczne kursy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ