SZKOLENIE ATEX Wrocław

Nasz prelegent na konferencji „Eksploatacja urządzeń i systemów przemysłowych w strefach zagrożenia wybuchem” – Wrocław 24 października 2017 r.

24 października 2017 r. we Wrocławiu nasza firma uczestniczyła w seminarium „Eksploatacja urządzeń i systemów przemysłowych w strefach zagrożenia wybuchem”.

Seminarium było okazją do przedyskutowania zagadnień związanych z szerokorozumianym bezpieczeństwem w strefach zagrożenia wybuchem w związku z „nową” Dyrektywą ATEX. Wśród specjalistów prowadzących prelekcje dla uczestników konferencji znalazł się nasz inżynier w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej.

ATEX SZKOLENIA Katowice Kraków Wrocław

Paweł Obważanek reprezentujący naszą firmę poprowadził prelekcję otwierającą seminarium „Ochrona przeciwwybuchowa w procesie budowlanym w świetle obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i implementujących Dyrektywy ATEX. Nasz specjalista posiada tytuł inżyniera pożarnictwa, kompetencje Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx) potwierdzone przez jednostkę certyfikującą Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzenia nadzoru nad procesem budowlanym oraz bezpieczeństwem w strefach EX. To wszystko w połączeniu z bardzo merytorycznym tematem dotyczącym trudności w interpretacji przepisów przeciwpożarowych oraz Dyrektyw Atex sprawiło, iż temat cieszył się niezwykłą popularnością, również w kuluarach seminarium.

Mamy nadzieje, że wiedza, którą przekazujemy wpłynie pozytywnie na wprowadzanie rzetelnych procedur bezpieczeństwa w zakładach i instalacjach.

Pragniemy zagwarantować, że dokumentacja, którą opracowujemy przygotowywana jest wyłącznie przez specjalistów w swojej dziedzinie, co m. in. potwierdza obecność naszych inżynierów na tego typu konferencjach.