SZKOLENIE ATEX PŁOCK_Szkolenia ATEX

SZKOLENIE ATEX STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Szkolenie ATEX dla pracowników wykonujących pracę w strefach zagrożenia wybuchem na instalacjach zakładu branży petrochemicznej

Inżynierowie firmy Brasa w dniach 27-30 maja 2019 r. w Płocku przeprowadzili szkolenie ATEX dla pracowników wykonujących pracę na instalacjach zakładu branży petrochemicznej w strefach zagrożenia wybuchem, w tym strefach gazowych, par cieczy oraz pyłów. Szkolenie skierowane było dla osób nadzorujących pracę oraz pracowników wykonujących specjalistyczne czynności, w tym specjalistyczne w zakresie obsługi urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Program szkolenia uwzględnił poza podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną przed wybuchem, również tematykę dotyczącą słuchaczy, a więc utrzymanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w należytym stanie, dobór urządzeń Ex oraz szczególne kwestie związane z zakupem urządzeń Ex, w tym wymaganą dokumentację, która powinna być nierozerwalnie związane z urządzeniem. Szkolenie zakończyło się egzaminem oraz wydaniem certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pracodawcę wymagań polskich przepisów oraz Dyrektywy Atex User.
Zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dedykowanych oraz uczestnictwo w szkoleniach otwartych w zakresie ATEX oraz SEVESO III.